Digitalizácia a automatizácia nie je len pre veľké výrobné závody

Myslíte si, že pod pojmom digitalizácia sa ukrývajú zložité, roboty riadené procesy, ktoré sa hodia len do veľkých firiem? Nechajte sa vyviesť z omylu. Aj malá firma môže využiť digitalizácie vo svoj prospech. Prečítajte si ako.

Monika Košická

16. 12. 2021

Minimálne štvrťstoročie môžete počúvať, že budúcnosť je digitálna. Objavujú sa vety o automatizácii procesov a výroby, chytrých strojoch i robotoch. Rad malých a stredných podnikov získala dojem, že ide o proces, z ktorého ťažia veľké firmy alebo sa jedná o niečo, čomu sa budú venovať až niekedy ďaleko v budúcnosti. Ešte viac neistoty do celej záležitosti vniesli posledné mesiace až roky, kedy sa stále viac skloňuje pojem “Priemysel 4.0”. V istých ohľdoch môže byť takéto tvrdenie pravdivé. Roboti vo výrobe skutočne znamenajú nemalú vstupnú investíciu a sú tak dostupnejší práve pre veľké firmy. Skutočnosť je ale taká, že samotní roboti sú len čiastočným, vrcholovým článkom procesu digitalizácie.

 

Od marca tohto roku sa ekonomika dostáva do červených čísel a vládne opatrenia proti šíreniu koronavírusu tento prepad s veľkou pravdepodobnosťou len spomaľujú/oddiaľujú. Rad malých a stredných podnikov prakticky cez noc zistila, že budúcnosť je teraz. Bez digitalizovaných procesov, komunikácie a riadenia si len ťažko uchránia svoju pozíciu na trhu, dokonca budú ťažko bojovať o prežitie.
Začnite digitalizovať po malých krôčikoch…napríklad ako Truhlárstvo STET.

O firme

Truhlárstvo pana Stejskala vzniklo už v roku 1992. O rok neskôr prešlo zásadnou rekonštrukciou. Došlo k vybudovaniu lakovne, k postupnému nákupu a vybaveniu dielne novou modernou technológiou. Od začiatku vyrába truhlárstvo atypický nábytok do interiérov, v súčasnej dobe sa špecializuje na výrobu akustických obkladov, po ktorých v posledných rokoch vzrástol dopyt.

Bez ohľadu na to, či ide o nábytok do rodinného domu, vybavenie spoločenských priestorov alebo predajne, firma dbá na dobré dlhodobé vzťahy so svojími zákazníkmi. Ku každému pristupuje individuálne, každej zákazke venuje náležitý čas a starostlivosť, aby klientovi splnili všetky jeho predstavy.

Doterajšie fungovanie firmy

Súčasný výrobný proces spoločnosti gneruje vysoké náklady. Staršie technologické zariadenie a vybavenie nestačí na výrobu nových produktov. Pri skladovaní často dochádza k poškodeniu materiálu, manipulácia s veľkoplošným materiálom je fyzicky aj časovo náročná.

Systém plánovania je odkázaný na skúsených zamestnancov, ktorí vo firme pracujú na vedúcich postoch. V priebehu plánovania v tabulkách Excel, alebo ešte horšie ústnym podaním, dochádza k chybám a nepresnostiam, ktoré ovplyvňujú rýchlosť procesu celej zakázky aj spokojnosť zákazaníka.

V dôsledku zmien na trhu a rozšírenie špecializácie spoločnosti však prestal byť súčasný výrobný systém postačujúci.

Hlavný význam digitalizácie

Truhlárstvu chýbal systém, ktorý by všeobecne zastrešil používané aplikácie pre výrobu a plne využil ich potenciál, spolu so zefektívnením procesov od tvorby ponúk, cez výrobu prijatých zákaziek a následný controlling skutočných stavov oproti plánovaným. Takýto systém by mal plnohodnotne zaštítiť výrobu, zjednotiť postupy v rámci celej firmy. Potom by ďalej mal dodávať dostatočné podklady pre rozhodovanie výrobného strediska, obchodného oddelenia a managementu.

Digitalizácia dát výroby ovplyvní:

 • plány, reálne výrobné časy, prestoje, poruchy a pod.
 • optimalizáciu plánovacích a výrobných procesov
 • minimalizáciu stratových časov, predikciu porúch a zhoršovanie technického stavu zariadenia

Automatizovaný sklad umožní:

 • efektívne skladovanie
 • uvolnenie kapacity a výrazné zrýchlenie doby vychystania výroby a naskladnenia materiálu
 • online evidenciu zásob materiálu
 • automatické vyskladnenie materiálu pre veľkoplošnú pílu

Digitalizácia truhlárstva a jej hlavné prínosy

Majiteľ firy si uvedomil, že súčasné výrobné kapacity nestačia rýchlemu tempu dnešnej doby. Pokiaľ chce stále poskytovať perfektné služby svojim zákazníkom, musí aj naďalej udržať tempo rastu. Neustále investovať do moderného technologického vybavenia a ľudských zdrojov, ale i digitálne transformovať všetky procesy firmy, od predaja a starostlivosti o zákazníka, cez internú komunikáciu, fungovanie firmy, nábor a prácu so zamestnancami, až po ďalšie oblasti pôsobenia firmy.

 

Využil preto výzvu programu OPPIK, program Technologie a požiadal o dotáciu vo výške 45% celkových výdavkov (507 tis. EUR).

 

Vďaka pridelenej podpore vo výške 230 tis. EUR mohol začať využívať ERP systém a zakúpiť software pre riadenie veľkoplošnej CNC píly a automatického skladu veľkoplošného materiálu.

Prínosy:

1. Zefektívnenie tokov dokumentácie a materiálu podnikom.

 • Jasne definovaná šablóna pre tvorbu podkladov ku kalkuláciám nákladov a technologickým postupom vo výrobe.
 • Zrýchlenie práce zamestnancov a zamedzenie chybovosti.

2. Zvýšenie efektivity a monitoring skutočných materiálových a mzdových nákladov.

 • Systém upozorní na problémy s dostupnosťou jednotlivých komponentov a premietne tieto skutočnosti do plánu výroby pre danú zakázku.

3. Prehľdný systém výroby – online posúvanie informácií v reálnom čase.

 • Prijatie jednotlivých zákaziek s požadovanými termínmi zhotovenia.
  Možnosť diskutovať záväzné termíny zhotovenia diela so zákazníkom v dobe pred uzatvorením zmluvy o dodaní diela.

4. Zvýšenie bezpečnosti práce na pracovisku.

 • Veľkoplošná píla a obrábacie centrum s automatickým skladom eliminujú možnosť úrazu – pracovník manipuluje len s materiálom, ktorý už je naformátovaný na požadované rozmery a celková manipulácia je podstatne menej náročná a nebezpečná.

Ešte stále premýšľate, či je digitalizácia vhodná aj pre Vašu firmu? Máte otázky, na ktoré nepoznáte odpoveď? Chcete tiež zrýchliť a optimalizovať procesy vo firme, aby Vaši zákazníci neprešli ku konkurencii?

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Monika Košická

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

BEZRIZIKOVÁ SPOLUPRÁCA

Nestrácame váš čas a nesľubujeme nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce, preto poctivo analyzujeme aj šance každého projektu. Ak bude vaša žiadosť o podporu zamietnutá v dôsledku našich chýb, za naše služby nám nič nezaplatíte.

Související články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole




  Scroll to Top