Ako na projekt pre získanie grantu

Na to aby bol projekt úspešný, je potrebné splniť niekoľko podmienok. My sa Vám budeme snažiť v nasledujúcich riadkoch zhrnúť tie najdôležitejšie.

Markéta Mackuľaková

20. 3. 2023
Návrh bez názvu (5)

Na to aby bol projekt úspešný, je potrebné splniť niekoľko podmienok.  My sa Vám budeme snažiť v nasledujúcich riadkoch zhrnúť tie najdôležitejšie.

Identifikácia správnej výzvy, žiadateľa a miesta

V prvom rade je potrebné nájsť správnu výzvu resp. grant, cez ktorú by sme mohli projekt realizovať. Ak sme splnili tento krok, je potrebné zistiť či sme oprávnení žiadatelia. Nie každá výzva je určená pre všetkých. Je veľa výziev, ktoré sú zamerané len na určitú špecifickú skupinu žiadateľov(súkromný sektor vs verejný sektor, MSP, obce a mestá, jednotlivci, neziskové organizácie atď.). Jedná z chýb, ktoré sa stávajú pri podávaní žiadosti je práve, nesprávne identifikovanie oprávneného žiadateľa.
 

Ďalšou veľmi dôležitou časťou, je určenie oprávneného miesta projektu. Pri väčšine výziev nie je dôležité, kde ma žiadateľ sídlo, ale kde sa daný projekt bude realizovať. Napr. pri realizovaní projektu z EU fondov, má miesto realizácie projektu vplyv aj na výšku spolufinancovania, oprávnenosť žiadateľa, ale aj vplyv pri hodnotení projektu (menej rozvinutý región je uprednostňovaný pred viac rozvinutým regiónom).

Ak ste podnik je dôležité zistiť veľkosť podniku a test podniku v ťažkostiach. Na veľkosť podniku má vplyv nie len počet zamestnancov a ročný obrat, ale aj partnerské a prepojené podniky, ktoré majú vplyv na rozhodovanie vo Vašom resp. Vás podnik na rozhodovanie v iných podnikoch.

Zároveň je veľmi dôležité dbať aj na to aby bol podnik v dobrej finančnej kondícii- nebol v likvidácii, konkurze resp. byť neprimerane zadlžený.

Chyby pri podaní žiadosti

Ak sme splnili všetky predchádzajúce podmienky, je potrebné podať žiadosť. Pri jej podávaní sa vyskytuje najviac chýb, ktoré Vás môžu pripraviť o úspešnú realizáciu Vášho projektu.

 

1) Čas

 

Vo väčšine sa žiadosti podávajú elektronicky a aj komunikácia prebieha väčšinou elektronicky. Tu odporúčame hneď preveriť či máte zriadenú elektronickú schránku a zároveň, nový typ občianskeho preukazu, ktorý má aktuálne certifikáty na podpisovanie dokumentácie!!! OP, ktoré boli vydané pred rokom 2021, už nie sú vhodné na podpisovanie niektorých dokumentov a neskoré zistenie môže mať za následok podanie žiadosti po uplynutí termínu. Podanie žiadosti po skončení termínu je najčastejšia chyba, preto je potrebné nenechávať si všetko na poslednú chvíľu a mať dostatočnú časovú rezervu, pre prípad napr. technických problémov. Pri podávaní žiadosti na poslednú chvíľu sa často stáva, že sa prepisujú niektoré údaje, ktoré majú vplyv aj na ostatné prílohy, no tie sa v časovej tiesni zabudnú upraviť.

 

2) Nesprávne vyplnenie žiadosti

 

Aj poskytovatelia grantov niekedy zistia, že niečo je nesprávne zverejnené resp. že je niečo ešte potrebné doplniť, preto často vydávajú aktualizácie jednotlivých výziev, kde sa mení formulár žiadosti alebo jednotlivé  prílohy. To je ďalšia z častých chýb, ktoré robia predkladatelia, že podávajú nesprávne, neaktuálne resp. nevyplnené prílohy. Môže sa stať, že poskytovatelia v rámci nejakej povinnej prílohy žiadajú nejakú skrytú/dodatočnú prílohu, ktorá nevyplýva priamo z názvu, ale z textu výzvy. Ďalšou chybou býva predloženie neplatnej prílohy (napr. stavebné povolenie po platnosti), nesprávnej prílohy(vyjadrenie sa úradu v súlade s nesprávnym zákonom), alebo prílohy predložené v nesprávnom formáte (napr. PDF namiesto excel).

 

3) Ďalšie nedostatky pri podávaní žiadostí

 

Pri podaní žiadostí je potrebné myslieť aj na to, že vo väčšine výziev sa projekty nepodporujú  do 100 % výdavkov, ale len do určitého %. Preto je dôležité mať zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na dofinancovanie projektu, či už vlastné zdroje alebo úverové zdroje. Pri niektorých výzvach sa dokonca požaduje predložiť napr. bankový výpis, s deklarovaním dostatočným vlastným kapitálom alebo mať úverový prísľub z banky. 

 

Tiež je potrebné myslieť na to, že väčšina výziev ma za cieľ zlepšiť či už verejné alebo súkromne prostredie. Tieto ciele sa poväčšine sledujú dosiahnutím nejakého merateľného ukazovateľa, preto je dôležité jeho správne nastavenie už pri podávaní žiadosti aby ste sa v budúcnosti vyhli problémom s jeho dosahovaním a prípadným vrátením poskytnutej dotácie.

Aktuálne sa plánujú nové výzvy z Plánu obnovy a odolnosti a z nového operačného programu Slovensko. Chýb, ktoré sa dajú spraviť pri podaní žiadostí je nespočetne veľa, preto ak máte nejaké pochybnosti resp. si nie ste istý, že projekt dokážete podať, neváhajte sa nám ozvať.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top