Aktualizácia Jednotnej príručky k verejnému obstarávaniu

Centrálny koordinačný orgán vydal s účinnosťou od 17.6.2022 aktualizáciu Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, verzia 2.

Martin Kindl

20. 6. 2022
Fotky web (35) (1)

Centrálny koordinačný orgán vydal upravený dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2. Hlavným predmetom úprav, ku ktorým v aktualizácii došlo, je predovšetkým zosúladenie sazobníka finančných oprav za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Zmena je účinná od 17. 6. 2022, nový dokument nájdete TU.

 

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania je metodický dokument zaväzný pre každého nového aj stávajúceho žiadateľa o NFP v rámci projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

 

Príručka a jej aktualizácie sú zverejňované okrem iného na jednotlivých webových stránkach riadiacich a sprostredkujúcich orgánov. Príjemca podpory je pri vyhlasovaní zákaziek, predkladaní dokumentácie ku kontrole a ďalších vyplývajúcich úkonoch povinný postupovať vždy v súlade s aktuálnou verziou príručky. Preto je nevyhnutné, aby príjemca pravidelne sledoval aktuality na webových stránkach poskytovateľa, prípadne na stránkach www.partnerskadohoda.gov.sk, kde sa okrem iného môže dozvedieť ďalšie aktuality a informácie, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska realizácie jeho projektu a dodržiavania zmluvy o poskytnutie finančného príspevku.

Pokiaľ sa v oblasti verejného obstarávania strácate, alebo nemáte čas neustále strážiť aktualizácie a zoznamovať sa s novými podmienkami, môžete sa s verejným obstarávaním zveriť do rúk našich odborníkov, ktorí všetko podstatné postrážia za Vás.

 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top