AKTUALIZÁCIA PLÁNU OBNOVY: Nové zelené reformy

K akým zmenám v rámci Plánu obnovy príde? Čítajte ďalej…

Markéta Mackuľaková

27. 4. 2023
inovace-2

Plán obnovy Slovenska predstavil ku koncu apríla 2023 nové zelené reformy a investície za 403 mil. EUR. Slovensko sa aktívne chopilo možnosti pridať do plánu obnovy novú zelenú kapitolu s názvom REPowerEU, pričom sa prostriedky na pôvodných päť oblastí znížia o vyše pol miliardy EUR. Zníženie celkovej sumy pre Slovenskú republiku bude však mierne, z pôvodných 6,575 miliardy EUR na 6,410 miliardy EUR.

 

Aktualizácia slovenského plánu obnovy je predrokovaná s Európskou komisiou (EK), teraz má dva mesiace nato, aby posúdila návrh a prípadné dodatočné otázky a úpravy. Konečné schválenie úpravy plánu obnovy sa vyžaduje od Rady ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), ku ktorému môže dôjsť už v júli 2023.

Ciele aktualizovaného plánu obnovy a teda pridanej novej kapitoly REPowerEU sú:

 

 • Znížiť závislosť od fosílnych palív z Ruskej federácie,
 • Úspora energie,
 • Výroba čistej energie,
 • Diverzifikácia dodávok energie.

K akým zmenám v rámci Plánu obnovy príde? Zameria sa prevažne na tieto 4 kľúčové oblasti:

1. Energetika a povoľovacie procesy (150 miliónov EUR):

 

 • zjednodušia sa environmentálne povoľovacie procesy,
 • podporí sa udržateľná energetika,
 • vytvorí 2 pilotné zóny na rozvoj veternej energie na Slovensku,
 • zlepší využívanie geotermálnej energie a spracovanie bioodpadov,
 • investuje do prenosovej a regionálnych distribučných sústav.

2. Obnova budov (149 miliónov EUR):

 

 • zreformuje spravovanie budov štátnej správy,
 • podporí vznik databázy o energetickej hospodárnosti budov,
 • posilní podporu obnovy rodinných domov, najmä pre domácnosti trpiace energetickou chudobou,
 • zlepší energetickú hospodárnosť štátnych budov,
 • navýši alokáciu na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov.

3. Udržateľná doprava (85 miliónov EUR):

 

 • nakúpi ďalších 5 súprav elektrických vlakov pre východné Slovensko,
 • zrealizuje dva nové úseky trolejbusových tratí v Bratislave,
 • nakúpi 10 nových električiek v Bratislave.

4. Rozvoj zelených zručností (15 miliónov EUR):

 

 • upraví vzdelávacie programy na stredných odborných školách tak so zameraním na OZE, cirkulárnu ekonomiku, či elektromobilitu,
 • vytvorí vzdelávacie programy pre pedagógov v týchto oblastiach,
 • vybaví školy tak, aby boli pripravené na praktické vyučovanie.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top