Dotácie na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

V priebehu januára 2022 plánuje MZ SR ako poskytovateľ a sprostredkujúci orgán pre IROP vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v Prioritnej ose 2 (špecifický ciel 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti), ktorá bude zameraná na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť.

Martin Kindl

12. 1. 2022
medical-equipment-g5f14d0784-1920

Oprávněnými žiadateľmi budú poskytovatelia akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území SR (mimo Bratislavský kraj) uvedení v zozname optimalizovanej siete zariadení poskytovateľov všeobecnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu bola stanovená na 15 700 000 €, termín uzavretie výzvy je marec 2022. K dnešnému dátumu neboli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa konkrétného termínu vyhlásenia výzvy. 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top