Energia z bioplynových staníc

Nadchádzajúca výzva Ministerstva hospodárstva SR pre bioplynový sektor.

Markéta Mackuľaková

17. 1. 2023
Fotky web (4)

Podľa analytikov z Allied Market Research výrazne porastie v najbližších rokoch globálny trh s produkciou bioplynu z odpadov.

 

Diana Motúzová z portálu OdpadyPortal uvádza „že rast globálneho trhu s bioplynom získaným z odpadu bude poháňaný zvyšovaním environmentálneho povedomia a nárastom obáv z dodávok spojených s používaním fosílnych palív. Ďalšou kľúčovou hnacou silou bude napríklad rýchly rozvoj infraštruktúry a nárast dopytu po energii z komerčného a priemyselného sektora.“

 

Schválená novela zákona o energetike môže mať však negatívny dopad až na 80 % bioplynových staníc, t. .j. zníženie alebo ukončenie výroby. Vzhľadom k tomu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) plánuje vyhlásiť v roku 2023 opäť výzvu, ktorá je súčasťou plánu obnovy a má za cieľ zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie a pomôcť Slovensku k zelenej transformácii prostredníctvom podpory širšieho využívania čistých technológií pre udržateľnú a smart energetiku.

 

Podpora by mala zabezpečiť modernizáciu existujúcich bioplynových staníc so zámerom predĺžiť ich technologickú životnosť a zvýšiť účinnosť, ktoré pre svoju ďalšiu prevádzku potrebujú dodatočné investície na nákladovo udržateľnom princípe z hľadiska dopadov na ceny elektriny.

Na modernizáciu bioplynových staníc by malo byť alokované 26,14 mil. EUR.

Výška podpory nie je zatiaľ známa, avšak z predchádzajúcej výzvy vieme, že bolo možné získať dotáciu na území Bratislavského kraja vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov a v ostatných krajoch SR bol nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

 

Predpokladáme, že záujemcovia o tento typ podpory budú môcť svoje projekty realizovať v rámci celého Slovenska, pričom oprávnenými žiadateľmi budú podobne ako pri výzve z roku 2022 fyzická alebo právnická osoba, taktiež osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú zároveň prevádzkovateľmi existujúcej bioplynovej stanice na výrobu elektriny.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je marec 2023 a ukončiť by sa mala v máji 2023.

 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top