Financie z Plánu obnovy do oblasti zelenej ekonómiky už v apríli

O prvé finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelená ekonomika bude možné požiadať s najväčšou pravdepodobnosťou už za menej ako dva mesiace.

Martin Kindl

23. 2. 2022
snimek-obrazovky-2022-02-23-v-113845

Plán obnovy a odolnosti má byť spolu s Operačným programom Slovenska jedným z hlavných zdrojov, z ktorých sa v nasledujúcich rokoch budú čerpať finančné prostriedky na reformy a investície vedúce k zvýšeniu kvality života občanov Slovenskej republiky na úroveň Európskej únie. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít, v rámci ktorých sa do roku 2026 uskutočnia desiatky reforiem a budú k dispozícii miliardy eur na investície. Priority sú ďalej rozdelené do niekoľkých podoblastí (tzv. komponent), pre ktoré je vyčlenený konkrétny balík peňazí. 

 

Práve v rámci jednej z týchto kľúčových prioritných oblastí – Zelená ekonomika, sa už čoskoro dočkáme prvej výzvy. Konkrétne sa hovorí o výzve do podoblasti Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, ktorá bude zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

Ďalšie výzvy do tejto oblasti budú pokračovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojich stránkach. Treba však pripomenúť, že všetky projekty podporené z Plánu obnovy bude potrebné zrealizovať do júna 2026. 

5 hlavných priorít Plánu obnovy a odolnosti

Zelené hospodárstvo (2 301 mil. EUR)

 • Obnoviteľné zdroje enerigie a energetická infraštruktúra
 • Obnova budov
 • Udržateľná doprava
 • Dekarbonizácia priemyslu
 • Adaptácia na zmenu klímy

Vzdelávanie (892 miliónov EUR)

 • Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
 • Vzdelávanie pre 21. storočie
 • Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Veda, výskum a inovácie (739 miliónov EUR)

 • Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja,inovácií a digitálnej ekonomiky
 • Lákanie a udržanie talentov

Zdravie (1 533 mil. EUR)

 • Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
 • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
 • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Efektívna verejná správa a digitalizácia (1 725 mil. EUR)

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia
 • Reforma justície
 • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
 • Zdravé verejné financie
 • Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, aj.)

Predpokladaný harmonogram výziev – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

 

ROK 2022 

 

 • Apríl – Jún: Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Jún – August: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE – bioplynové stanic
 • Jún – August: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE – vodné elektrárne
 • Október – November: Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy
 • Október – December: Investície do zvyšovania flexibility ES pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektárne

ROK 2023

 

 • Február – Marec: Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Apríl – Máj: Investície do modernizácie existujúcich ZE z OZE – bioplynové stanice
 • Apríl – Máj: Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy
 • Apríl – Jún: Investície do zvyšovania flexibility ES pre vyššiu integráciu OZE – elektrolyzéry na výrobu vodíka

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top