Nová výzva na zlepšenie úrovne a kvality športovej infraštruktúry

Výzva z Fondu na podporu športu otvorená od 17. marca 2023.

Markéta Mackuľaková

25. 1. 2023
Fotky web (2)

Fond na podporu športu zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur.

 

Systém na podávanie žiadostí o NFP bude pre záujemcov otvorený v termíne od 17. marca až  do 17. apríla 2023, spolufinancovanie zo strany žiadateľa je nastavené vo výške minimálne tridsať percent.

K detailom novej výzvy Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu povedal: „Kritériá a zásady hodnotenia žiadostí k Výzve predpokladáme zverejniť bezprostredne po ich plánovanom schválení správnou radou na jej plánovanom zasadnutí na začiatku februára v Prešove. Budú vychádzať z kritérií k predchádzajúcej výzve č. 2, no zároveň predpokladáme pre rastúce ceny elektriny a plynu posilnenie významu a vplyvu kritérií smerujúcich k trvalej udržateľnosti a najmä energetickej efektívnosti športových prevádzok.“

Aké projekty majú teda šancu uspieť?

 

Cieľom tejto výzvy je primárne vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, ale aj modernizácia, čiže zvýšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry. Projekty musia zvýšiť podmienky na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

 

Podľa “Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry” je infarštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie. Pre podporený projekt je dôležité, aby nevyužíval športovisko výhradne jeden používateľ, t. j. športovec alebo športová organizácia. Využívanie inými športovcami alebo športovými organizáciami musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia a prístup musí byť zabezpečený pre väčší okruh používateľov.

 

Kto sa môže zapojiť?

 

Oprávnení žiadatelia sú podnikatelia a samospráva, tzn. športové organizácie, obce a všetky VÚC (vyšší územný celok) – Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský samosprávny kraj.

 

Koľko budete môcť získať?

 

Fond na výzvu alokoval celkovú sumu finančných prostriedkov vo výške 17 600 000 EUR. Spodná hodnota oprávnených výdavkov je 100 000 EUR. Pokiaľ však dôjde k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania, fond poskytne príspevok v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80 000 EUR.

 

Maximálna výška príspevku, ktorý môžete z fondu získať, je limitovaná sumou 1,1 milióna EUR na jeden projekt.

 

Táto výzva sa uzatvorí 17.4.2023.

 

Odkaz na výzvu v našom Prehľadu grantov nájdete -TU- a ďalšie informácie radi poskytneme a pomôžeme vám so žiadosťou, kontaktujte nás.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top