Obnova historických a pamiatkovo chránených budov

Výzva z programu Plán obnovy a odolnosti.

Markéta Mackuľaková

2. 1. 2023
Fotky web (6) (1)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) vyhlásilo dňa 30. júna výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov. Na tento zámer bolo pridelených 240 miliónov EUR.

 

Na prvú výzvu je alokovaná polovica, teda 120 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur a žiadať oň môžu správcovia štátneho majetku, samospráva, aj verejnoprávne inštitúcie. Financovaných môže byť aj 100 percent oprávnených nákladov. Financovanie projektu sa zabezpečuje formou predfinancovania, zálohových platieb, refundácie a kombináciou vyššie uvedených systémov.

Žiadosti o dotáciu je možné podávať v termíne od 1.8.2022 do 01.12.2024.  Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková uvádza, že „obnovou verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa zlepší ich energetická náročnosť a prispeje sa aj k celkovému zníženiu emisií CO2 a zlepšeniu kvality ovzdušia.“

Obnova by mala dosiahnuť 30-percentné zníženie spotreby energie, pričom bude potrebné zachovať špecifický prístup pri zlepšení energetickej hospodárnosti spomenutých budov, t. j. zachovanie historických a kultúrnych hodnôt. Čiže podporiť v priemere aspoň stredne hlbokú obnovu o výmere 117 000 m2 celkovej podlahovej plochy. Bude tiež možné uskutočniť obnovu v rozmedzí od 500 m2 do 1 500 m2, pričom ide o priemernú podlahovú plochu, kde sa plánuje obnoviť minimálne 100 takýchto objektov.

Čo je možné financovať z týchto prostriedkov?

Príspevok možno použiť na opravy fasády, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov.

 

Súčasťou realizovanej rekonštrukcie budú aj náklady na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu (odborné odstránenie azbestových striech a odborné zneškodnenie azbestového odpadu, dôsledné triedenie stavebného odpadu a zneškodnenie zákonným spôsobom), stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či rôzne zelené opatrenia. Spomenuté opatrenia nemôžu presiahnuť viac ako 10% z celkovej investície.

 

Oprávnené aktivity sú tie, ktoré sú zrealizované pred aj po vyhlásení Výzvy a sú teda oprávnenými výdavkami vynaloženými na realizáciu projektu pred aj po podpise zmluvy o poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

 

Výzva je zameraná predovšetkým na vlastníkov verejných historických a pamiatkovo-chránených budov resp. byť jej správcom. Budova vo vlastníctve fyzickej, resp. bežnej právnickej osoby sa nepovažuje za verejnú. Cirkevné organizácie nie sú oprávneným žiadateľom. Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie.

Historickou budovou je budova zapísaná do katastra nehnuteľností pred 1. 1. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom. Historické budovy a pamiatkovo chránené verejné budovy patria medzi budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou.

Oprávneným miesto realizácie projektu je celé Slovensko.

MDV SR plánuje realizovať vzdelávanie formou viacerých workshopov/webinárov. Webinár k tejto výzve bol realizovaný v dňoch 21 – 22. november 2022, kde záujemci mohli diskutovať o konkrétnych podmienkach zachovania kultúrneho dedičstva a znížení energetickej náročnosti.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top