Operačný Program Slovensko už na jeseň?

Vláda schválila Program Slovensko, takmer po štyri rokoch diskusií sa vláde podarilo dosiahnuť dohodu na prerozdelení 12,6 miliárd EUR. Prvé výzvy avizuje už tento rok.

Martin Kindl

5. 7. 2022
Fotky web (33) (1)

Ďalší posun v čerpaní eurofondov na roky 2021-2027. Slovenská vláda pred pár dňami konečne schválila investičnú stratégiu pre eurofondy na nasledujúce programové obdobie. Aktuálne dokumenty Partnerská dohoda a Program Slovensko, ktoré boli dlhú dobu v riešení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), miery k Eurokomísii ku schválení.

 

Ako je dobre známe, doteraz existovalo niekoľko operačných programov a každý mal inú metodiku, pravidlá, organizáciu atď. Ministerstvu sa to podarilo zjednodušiť a zlúčiť do jedného programu. Vďaka tomu sa zníži byrokracia a malo by to viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu čerpaniu dotácií, pričom peniaze pôjdu presne tam, kde sú najviac potrebné. Či tieto sľuby a vízie ministerstva budú naplnené aj v praxi, sa dozvieme dúfajme už v priebehu tohto roka, kedy by mali byť vyhlásené prvé výzvy.

Skoré a konzistentné informácie ako základ úspešného čerpania

Včasné ohlásenie harmonogramu výziev, jednotlivých podmienok a predovšetkým ich následné dodržanie bude hrať veľmi dôležitú úlohu pre úspešné, efektívne a rýchle čerpánie nových eurofondov. Bez jednoznačných informácií, na ktoré sa budú môcť potenciálni žiadatelia spoľahnúť, bude totiž prehlbovaná súčasná nedôvera v eurofondy, ktorá môže viesť v konečnej fáze až k problémom s dočerpaním prostriedkov, ako to je aktuálne pri programoch z predchádzajúceho obdobia. V nadchádzajúcom období bude v súlade s pravidlom N+3 možné čerpať peniaze až do roku 2032.

Pre samosprávy 2 miliardy

 

Veľkou novinkou je spôsob čerpania eurofondov v jednotlivých regiónoch. Vláda na nátlak samospráv vyčlenila pre ich potreby celkovo 2 miliardy EUR, o ktorých využití budú môcť kraje a mestá rozhodovať nezávisle podľa svojich potrieb (samozrejme, v súlade so stanoveným programom).

 

Ako sú rozdělené financie?

 

Politické cieľe budúceho programu sú nastavené na základe mnohaletých diskúsií so zástupcami Európskej komisie. Na základe týchto rokovaní bolo stanovených 5 hlavných cieľov/oblastí pomoci:

Päť hlavných cieľov:

 

  1. Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. eur
  2. Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur
  3. Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur
  4. Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. eur
  5. Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur

Najväčší podiel dotácií, vyše 4 miliardy EUR, pôjde na podporu cieľa Zelenšie Slovensko, ktorý zahŕňa napríklad energiu z obnoviteľných zdrojov, zatepľovanie budov atď. Dôležitou oblasťou bude aj digitálna transformácia Slovenska, skoro 2 miliardy EUR pôjdu na investície do vedy, výskumu, inovácií, digitalizácie a na podporu konkurencieschopnosti MSP. Zabudnutá nezostala ani oblasť sociálna, konkrétne na podporu zamestnanosti, sociálnych služieb, rekonštrukciu škôl a podporu športu pôjde vyše 3 miliardy EUR. V rámci tejto oblasti pôjde na riešenie rómskej problematiky až 900 miliónov EUR, čo je výsledok nátlaku zo strany Európskej únie.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top