Pripravovaná dotácia: Zelená podnikom 2024

Pripravovaný pilotný projekt Zelená podnikom má pomôcť malým a stredným podnikateľom. Cieľom pripravovaného projektu je zvýšiť využitie ekologických zdrojov energie s dôrazom na udržateľné princípy a podporu decentralizácie výroby energie.

Markéta Mackuľaková

4. 4. 2024
snimek-obrazovky-2022-05-15-v-191516

Pripravovaný pilotný projekt Zelená podnikom má pomôcť malým a stredným podnikateľom. V rámci projektu je vyčlenených vyše 66 miliónov EUR:

 • z toho 22 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a
 • 44 miliónov EUR pre ostatné regióny.

Cieľom pripravovaného projektu je zvýšiť využitie ekologických zdrojov energie s dôrazom na udržateľné princípy a podporu decentralizácie výroby energie.

Čo vám prinesie pripravovaná dotácia?

Prostredníctvom nového národného projektu od SIEA možné získať finančný príspevok do výšky 70 000 EUR na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

 • Ide o dotáciu na základe poukážok. Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 % v prípade zariadenia s okamžitým využitím vyrobeného tepla, chladu respektíve elektriny priamo u žiadateľa
 • Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami.
 • Bude taktiež možné získať podporu na vypracovanie účelového energetického auditu do výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 EUR.
 • Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov.

Podporované bude tiež skladovanie energie. Inštalovaný výkon zariadenia na výrobu energie bude obmedzený na 250 kW.

Oprávneným žiadateľom dotácie sú

 • Mikro, malé a stredné podniky (MSP) zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva.

Všetky typy podnikov, bez obmedzenia odvetvia.

Za MSP bude považovaný každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu alebo oblasť podnikania.

Prioritne budú podporené projekty, kde bude vyrobená energia, teplo, chlad spotrebovaná vo vlastnom podniku.

 

Poukážky tak budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

Zariadenia, ktoré budú v rámci dotácie podporené

 • tepelné čerpadlá
 • slnečné kolektory
 • fotovoltické systémy
 • veterné turbíny

Dotáciu môžete čerpať aj na technológie na uskladnenie elektrickej energie (batérie) a systémy inteligentného riadenia výroby a spotreby (menič a ďalšia elektronika)a prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie.

Treba vedieť

 • Pred podaním žiadosti už musíte mať energetický audit. Musí byť účelový a zameraný na tú formu energie, ktorá má by nahradená obnoviteľným zdrojom energie. 
 • Raz ročne počas 3 rokov bude potrebné zasielať hlásenia na SIEA o množstve vyrobenej/spotrebovanej energie.
 • Žiadosti sa podávajú po vyhlásení výzvy, pričom dôležité je poradie podania.

Žiadosť o poukážku musí obsahovať

 • Energetický audit (vypracovaný odborne spôsobilou osobou).
 • Vyhlásenie MSP o prijímaní pomoci za posledné 3 fiškálne roky (minimálna pomoc).
 • Vyhlásenie o kvalifikovaní sa podniku ako MSP.

Dôležité informácie

 • Najprv je potrebné investíciu zrealizovať, potom sa môže žiadať o refundáciu. Obdobie oprávnenosti výdavkov bude stanovené od dňa vyhlásenia výzvy.
 • Dotácia sa v prípade schválenia pripíše na účet priamo žiadateľovi, teda vám ako zákazníkovi.
 • Podmienkou je energetický audit (cieľom dotácií je znížiť energetickú náročnosť podnikov a zlepšiť životné prostredie).
 • Uprednostňovať sa budú zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu.

Výzva je v štádiu finálnych úprav a zatiaľ vyhlásená nebola. Odporúčame sa však na ňu už teraz pripravovať. 

Ak by ste mali otázku týkajúcu sa tejto dotácie, neváhajte sa na nás obrátiť. 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top