Program Slovensko spúšťa nové eurofondy v roku 2023

Prinášame vám viac informácií o Programe Slovensko. Ako to vyzerá?

Markéta Mackuľaková

20. 2. 2023
eu-2

Program Slovensko poskytne v roku 2023 až 5,8 miliardy EUR, ide teda o 46%  prostriedkov z celkového balíka nových európskych fondov. Počas roka 2023 sa plánuje spustiť 138 výziev.

 

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, dodala, že „prvé výzvy vyhlásime už v tomto štvrťroku – pôjdu na podporu základných škôl, na rekonštrukcie ciest, na podporu zamestnanosti, ale aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie.“

Aké výzvy môžeme očakávať v prvom kvartáli?

Pre sociálny sektor sa uskutočnia výzvy v celkovej výške 1,8 miliardy eur. Z programu Slovensko sa budú financovať iniciatívy, ktoré pomáhajú uchádzačom o zamestnanie, poskytujú prevenciu násilia a poradenstvo pre obete, podporujú terénnu sociálnu prácu či prispievajú k budovaniu a modernizácii základných škôl.

 

Práve výzva zameraná na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl pre zabezpečenie komplexnosti výchovno-vzdelávacieho procesu sa očakáva už v prvom kvartáli roka 2023. Oprávnenými žiadateľmi budú zriaďovatelia základných škôl/základné školy. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje 52 663 043 EUR, pričom výzva bude otvorená až do vyčerpania finančných prostriedkov. Výzva bude zameraná na menej rozvinuté regióny.

Ďalšia očakávaná výzvy v prvom kvartáli roka 2023 je výzva zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi budú samosprávne kraje. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje 30 960 703 EUR. Rovnako ako predchádzajúca spomenutá výzva bude zameraná na menej rozvinuté regióny a bude otvorená až do vyčerpania finančných prostriedkov.

Podpora životného prostredia

Z Programu Slovensko sa v roku 2023 plánuje vynaložiť takmer 2,5 miliardy EUR do životného prostredia, ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie.

 

Súkromný sektor ako oprávnený žiadateľ sa v druhom kvartáli roka 2023 dočká výzvy orientovanej na výstavbu zariadení na výrobu OZE (slnečná energia) a ich využívanie v energetických systémoch, kde je vyčlenených 30 814 298 EUR. Oprávnenými územiami budú Horná Nitra (okres Prievidza, Partizánskej) Košický samosprávny kraj (Košice I-IV, Košice okolie, Michalovce).

Pre súkromný a verejný sektor je v druhom kvartáli roka 2023 pripravená výzva zameraná na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektromobilita). Výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje 5 000 000 EUR. Oprávnenými územiami budú Horná Nitra (okres Prievidza, Partizánskej) Košický samosprávny kraj (Košice I-IV, Košice okolie, Michalovce) Banskobystrický samosprávny kraj (okres Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen).

 

Obnova cestnej infraštruktúry

V roku 2023 sa dočkáme výziev za 491 miliónov EUR zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest všetkých kategórií, železnice, na rozvoj mestskej hromadnej dopravy aj budovanie cyklotrás. 

 

Obce, mestá a mestské časti sa z Programu Slovensko v druhom kvartáli roka 2023 dočkajú modernizácie miestnych komunikácií, jej mostných objektov a súčastí, kde v rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje 7 000 000 EUR. Otvorená bude až do vyčerpania finančných prostriedkov.  Výzva bude zameraná na menej rozvinuté regióny.

 

Kompletný harmonogram plánovaných výziev na rok 2023 nájdete pod týmto odkazom: Harmonogram plánovaných výziev Program Slovensko

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top