Vyhlásenie výzvy na podporu výroby vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu zameranú na podporu výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE (ako napríklad veterné elektrárne, vodné zdroje alebo fotovoltaika).

Martin Kindl

30. 3. 2022
snimek-obrazovky-2022-03-30-v-114141

Slovenská inovačná a energetická agentúra 29. marca 2022 zverejnila na svojich stránkach výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

K výzve sa vyjadril aj generálny riaditeľ SIEA, pán Peter Blaškovitš: „Avizoval som „vodíkovú jar“, pretože naším cieľom je podporiť inovatívne vodíkové riešenia. Podporené projekty budú zamerané na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takýto vodík bude ďalej využitý v doprave a na energetické účely. Je to šanca významne pomôcť napríklad pri zavádzaní zelených alternatív k tradičným palivám. Ak sa vďaka podporeným projektom rozšíri sieť vodíkových čerpacích staníc, je to cesta, ako eliminovať emisie a zlepšiť ovzdušie, ale aj znížiť závislosť na fosílnych palivách vrátane ruského zemného plynu,“.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, pričom tieto subjekty musia existovať na trhu minimálne 36 mesiacov. Minimálna výška príspevku stanovená nie je, maximálne je možné žiadať až o 6 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt. Miera príspevku je 60% pre všetky oprávnené subjekty.

 

Celková alokácia vyčlenená na túto výzvu je 15 mil. EUR, o dotáciu možno žiadať až do vyčerpania alokácie. Hodnotenie bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, prvé sa bude uzatvárať na konci apríla 2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané vždy posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

 

Okrem povinnosti doloženia energetického auditu budú podporené projekty, ktoré na výrobu vodíka použijú výlučne elektrickú energiu získanú zo zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vybudovaných v rámci projektu a zároveň sa bude vyrobená elektrická energia prioritne využívať na výrobu vodíka. Všetok vyrobený vodík navyše musí byť využitý minimálne na jednu z týchto činností: na výrobu elektrickej energie, vo vykurovaní/chladení alebo v doprave.

 

Podrobnejšie informácie o Výzve nájdete v našom Prehľade dotácií.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top