Výstavba fotovoltických elektrární

Výzva na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Markéta Mackuľaková

9. 1. 2023
Fotky web (5) (1)

Podniky sa môžu od decembra uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja určené na podporu  nových obnoviteľných zdrojov energie.  Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 22.12.2022 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP (dotáciu) zameranú na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Kto sa môže zapojiť?

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti – mikropodniky, malé, stredné, veľké podniky. SIEA však pripomína, že vzhľadom na veľký záujem o fotovoltiku bude v januári nasledovať ďalšia výzva, ktorá však bude zameraná na verejné inštitúcie.

Aké projekty budú podporené?

V rámci výzvy bude možné žiadať prostriedky na investičné projekty zamerané na nové výstavbu zariadení:

  • s inštalovaným výkonom väčším ako 10kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
  • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Predmetom jednej žiadosti môže byť len 1 zariadenie, t.j. skupina / skupiny  fotovoltických panelov, ktoré sú jedným bodom pripojené do distribučnej sústavy, resp. v prípade ostrovnej prevádzky na jednom fyzickom mieste realizácie projektu.

Koľko budete môcť získať?

Táto výzva je určená na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky, pričom je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na výzvu je 10 000 000 EUR a maximálna výška oprávnených výdavkov  je 6 000 000 EUR. Spodná hranica podpory nieje určená. Čo sa týka spolufinancovania, toto samozrejme bude pri podnikoch požadované.

 

Z EFRR získate financie, v závislosti od veľkosti, nasledovne:

Dôležitými špecifikami výzvy sú tieto podmienky:  zároveň musí platiť, že projekty nesmú byť v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a ostatnými programami na zlepšenie kvality ovzdušia,  a v prípade veľkých podnikov nesmie kvôli dotácii dôjsť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Ako ďalej?

 

Táto výzva je tzv. otvorená, uzatvorí sa po vyčerpaní finančných prostriedkov. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.01.2023, druhého hodnotiaceho kola: 28.02.2023. Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky regióny SR okrem Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa. Podrobnejšie informácie nájdete v našom prehľade grantov – tu je odkaz na výzvu.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top