Zvýšenie kapacity MŠ a ZŠ

Boli vyhlásené nové výzvy z operačného programu Plán obnovy – komponent Kvalitné vzdelávanie. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku.

Markéta Mackuľaková

5. 9. 2022
Fotky web (26) (1)

Minulý mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvy v rámci operačného programu Plán obnovy. Finančný príspevok podporí projekty na zvýšenie kapacity materských a základných škôl.

 

Výzvy boli vyhlásené 24.8. a sú otvorené až do vyčerpania alokovaných čiastok. Obdobie oprávnenosti začína 1. februára 2020 (takže žiadatelia môžu doložiť svoje výdavky aj spätne) a končí 30. júna 2026. 

 

Pokiaľ ide o oprávnenosť žiadateľov, môžu sa o príspevok uchádzať všetci zriaďovatelia materských alebo základných škôl z okresov definovaných v zozname, ktorý je prílohou výzvy.

Ak chcete zistiť, či sa vaša škola môže o podporu uchádzať, použite tieto odkazy:

 

Aká je výška príspevku?

 

Ide o 100 % podporu, kde ministerstvo určuje maximálnu sumu na jednu novovytvorenú kapacitu. Materské školy dostanú maximálne 17 388 EUR na jednu kapacitu, základné školy maximálne 13 750 EUR na jednu kapacitu. V oboch prípadoch je podmienkou oprávnenosti minimálne 10 nových kapacít.

 

Ak chcete zistiť, či sa vaša škola môže o podporu uchádzať, použite tieto odkazy:

 

Ktoré aktivity sú podporované?

 

Školy môžu zvýšiť svoju kapacitu buď rekonštrukciou, nadstavbou, prístavbou, zmenou dispozície alebo úpravou existujúcich budov, alebo výstavbou nových škôl. Oprávnené výdavky zahŕňajú okrem iného stavebné a technické úpravy školských areálov a školských jedální, nákup budov a pozemkov, projektovú dokumentáciu, nákup interiérového vybavenia a mzdové náklady súvisiace s riadením projektom.

 

Viac informácií o výzvach nájdete tu:

 

V oblasti vzdelávania boli v auguste vyhlásené ešte dve výzvy. Jedna na debarierizáciu stredných škôl (pre väčšie SŠ s minimálnym počtom 275 žiakov) a druhá na podporu zrušenia dvojzmennej prevádzky v základných školách (rozšírením kapacít). Viac informácií o nich nájdete opäť na našej webovej stránke v časti Prehľad grantov.
 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Kybernetická bezpečnosť v zdravotníctve – nová výzva z Programu Slovensko

V súvislosti s rýchlo pokračujúcim tempom digitalizácie zdravotníctva je téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti nemocníc...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top